Informacja o rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych

Szanowni Rodzice uczniów klas III Gimnazjum

Spotkanie informacyjne dla Rodziców dotyczące zasad i terminów rekrutacji do szkół średnich oraz struktury szkolnictwa ponadgimnazjalnego odbędzie się w dniu konsultacji tj. 10 maja 2016r. o godz. 16.40 w auli szkoły.
Serdecznie zapraszamy!

 

Informacja o rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych

Strona dotycząca rekrutacji elektronicznej:  e-omikron.pl
Terminarz rekrutacji Terminarz
Informacje uzupełniające:  portal edukacyjny 

 

UWAGA !!! Kandydaci, którzy ubiegają się o przyjęcie do oddziałów sportowych lub oddziałów dwujęzycznych muszą złożyć wniosek  do szkoły ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru najpóźniej do 2 maja 2016 r. do godz. 15.00.

Terminy  próby sprawności fizycznej w  szkołach prowadzących oddziały sportowe oraz terminy sprawdzianu kompetencji językowych podane będą w szkołach. Kandydat do szkoły, która prowadzi rekrutację do oddziałów sportowych powinien skontaktować się ze szkołą w celu zapoznania się z warunkami przystąpienia do próby sprawności fizycznej.

RELATED POST

Skip to content