Informacja dla Rodziców

Szanowni Rodzice!
Przystąpiliśmy do ogólnopolskiej akcji strajkowej, mając na uwadze przede wszystkim dobro obecnych i przyszłych uczniów polskiej szkoły. Decyzja o podjęciu strajku nie była dla nas łatwa. Nie została również podjęta spontanicznie, lecz wynika z sytuacji, w jakiej znaleźli się zarówno nauczyciele, jak i cała społeczność szkolna. Walczymy o godność swoją i naszego zawodu oraz przyszłość polskiej edukacji. Jesteśmy świadomi, jakich wartości bronimy. Chcemy sprawiedliwości w ocenie naszej pracy i godnego wynagradzania za liczne obowiązki.
Przez wiele lat podejmowaliśmy działania zmierzające do poprawy sytuacji w polskiej szkole. Niestety głosy środowiska nauczycielskiego zostały zlekceważone.
Prosimy o nieocenianie nas wyłącznie przez pryzmat ostatnich dni i pojawiających się w mediach wielu nieprawdziwych informacji.
Pragniemy szczególnie podziękować za liczne wyrazy wsparcia, które otrzymujemy codziennie od Rodziców, Uczniów i Absolwentów naszej szkoły.

Strajkujący nauczyciele SP nr 148

RELATED POST

Skip to content