Informacja dla rodziców uczniów zakwalifikowanych do klasy pierwszej SP nr 148

 

Lista dzieci zakwalifikowanych do klasy 1 SP ogólnodostępnej

Lista dzieci zakwalifikowanych do klasy 1SP integracyjnej (część ogólnodostępna)

 

Szanowni Rodzice dzieci zakwalifikowanych spoza rejonu do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 148!
Potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do naszej Szkoły należy dokonać w sekretariacie szkoły poprzez wypełnienie stosownej deklaracji – w terminie od 28 kwietnia 2016r.  do 6 maja 2016r. do godz. 15.00.
Jeśli nie składaliście Państwo wcześniej odpisu aktu urodzenia dziecka, prosimy o dostarczenie go w ww. terminie.

 

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej:
Agnieszka Dąbrowska

RELATED POST

Skip to content