Harmonogram prac związanych z realizacją projektów edukacyjnych w roku szkolnym 2014 / 2015

 

Terminy

Zadania

Do 26 września 2014 r. Nauczyciele uczący w klasach II Gimnazjum przekazują Koordynatorowi „Kartę zgłoszenia Projektu edukacyjnego”. Wersję papierową  w pokoju 3, a wersję elektroniczną na adres: hpulchny@tlen.pl
 3 października 2014 r. Szkolny Koordynator  przekazuje wychowawcom klas drugich zestaw tematów projektów.
7 – 8 października 2014 r. Wychowawcy Klas przekazują uczniom informacje o projektach edukacyjnych uczniom i ich rodzicom.
Informacje na temat projektów zostają zamieszczone na stronie internetowej Szkoły
Do 17 października 2014 r.

Uczniowie dokonują wyboru określonego tematu i składają pisemną deklarację u nauczyciela opiekuna.

Do 24 października 2014 r. Nauczyciele  opiekunowie  przekazują  Koordynatorowi „Kartę Projektu edukacyjnego”.
Do  30 października 2014 r. Nauczyciele wychowawcy klas monitorują dokonywanie wyboru tematu i zespołu przez każdego ucznia swojej klasy.
W przypadku gdy uczeń nie wybierze tematu Wychowawca Klasy, po przeprowadzonej rozmowie, włącza go do określonego zespołu.
Do 14 listopada 2014 r. Opiekunowie projektów przeprowadzają pierwsze spotkania  z zespołami uczniowskimi. Ustalają
w szczególności: formy pracy, zbierania informacji i dokumentowania prac, podział zadań w zespole
i zasady współpracy, terminy, sposób prezentacji i podsumowania projektu – uzupełniają „Harmonogram prac związanych z realizacją Projektu edukacyjnego”
Do 17 grudnia 2014 r. Opiekunowie projektów przekazują wychowawcom klas „Karty informacyjne o realizacji Projektu edukacyjnego” przez poszczególnych uczniów. Udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego jest uwzględniany przy ustalaniu oceny zachowania w styczniu.
2 – 25 marca 2015 r. Publiczne prezentacje odbędą się terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Zespołu Szkół w uzgodnieniu z opiekunami poszczególnych projektów.
Zakończenie realizacji projektów.
Do  31 marca 2015 r. Opiekunowie projektów przekazują wychowawcom klas „Karty informacyjne o realizacji Projektu edukacyjnego” przez poszczególnych uczniów. Udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego jest uwzględniany przy ustalaniu oceny zachowania w kwietniu.
Do  15 kwietnia 2015 r. Opiekunowie projektów Koordynatorowi dokumenty podsumowujące realizację Projektu edukacyjnego: Harmonogram prac, Podsumowanie udziału uczniów, Kartę oceny Projektu.