EWALUACJA

Z radością informuję całą SPOŁECZNOŚĆ SZKOŁY, że w ewaluacji zewnętrznej w obszarze: PROCESY ZACHODZĄCE W PLACÓWCE przeprowadzonej przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji nasze Gimnazjum uzyskało następujące wyniki:Szkoła ma koncepcję pracy: Poziom – bardzo wysoki A

Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej: Poziom – bardzo wysoki A

Procesy edukacyjne maja charakter zorganizowany: Poziom – wysoki B

Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli: Poziom – bardzo wysoki A

Kształtuje się postawy uczniów: Poziom – wysoki B

Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych: Poziom – bardzo wysoki A

Procesy edukacyjne maja charakter zorganizowany: Poziom – wysoki B

Dziękuję wszystkim Uczniom klas II i III, Rodzicom i Nauczycielom gimnazjum za udział w badaniach prowadzonych
przez zespół ewaluatorów. Z pewnością wyniki uzyskane w ewaluacji staną się źródłem dalszej naszej wspólnej pracy
w celu osiągnięcia jeszcze wyższego poziomu nauczania i wychowania.
(skala od A do E, Ocena A najwyższa)

Dyrektor ZSOI nr 4
Maria Jolanta Kurcz

RELATED POST

Skip to content