g32_2015

W programie Dnia Otwartego :

– spotkania z wychowawcami nowych klas pierwszych,

– prezentacja klas realizujących innowacje pedagogiczne,

– zwiedzanie pracowni przedmiotowych,

– występy uczniów (koło teatralne i zespół zumby),

– prezentacja szkolnych kół zainteresowań (zespół redakcyjny szkolnej gazetki i grupy wolontaryjnej),

– pokazy prac uczniowskich (dzieła plastyczne i projekty multimedialne),

– zajęcia sportowe.

 

Proponujemy zwiedzanie szkoły indywidualnie lub w małych grupach pod opieką nauczycieli i uczniów.

Oferujemy  pomoc w rekrutacji elektronicznej.

Zapraszamy także na słodką niespodziankę w szkolnej kawiarence.