Najważniejsze działania Zespołu Promocji Zdrowia

w Szkole Podstawowej nr 148

Standard 1
Spotkania rodziców z dietetyczką – prelekcja na temat zasad zdrowego odżywiania dzieci
w wieku szkolnym.
Organizacja pikniku ” Rodzinnie na Żabiej ” z okazji Dnia Dziecka.
„Dzielenie się dobrą praktyką” czyli prezentacja działań podejmowanych przez społeczność szkolną na I Konferencji Krakowskich Szkół Promujących Zdrowie.

Standard 2
Prowadzenie akcji „Szklanka mleka”, „Owoce w szkole” -udział ok.200 uczniów.
Całoroczna zbiórka baterii i zbiórka nakrętek.
Udział w programach edukacyjnych „Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Trzymaj formę”, „Nie pal przy mnie proszę”, „Klub bezpiecznego Puchatka”.
Realizacja zadań wynikających z przystąpienia do Polsko-Szwajcarskiego Programu Współpracy pt. „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej.”
Współpraca z Hospicjum św. Łazarza – wykonanie przez dzieci ozdób bożonarodzeniowych i wielkanocnych dla pacjentów

Standard 3
Coroczne prowadzenie warsztatów „O zdrowiu słów kilka”.
Przygotowanie metodą projektu mini książeczek-albumów po hasłem „ Aktywność fizyczna
w mojej rodzinie”; prezentacja wyników na forum klas i przygotowanie wystawy dla społeczności szkolnej.
Realizacja zagadnień programowych dotyczących: – zdrowego odżywiania, higieny osobistej, budowy ciała, wpływu ruchu na zdrowie człowieka, bezpieczeństwo w domu, w szkole i podczas wypoczynku; (sesje plakatowe).
Realizacja zagadnień programowych dotyczących zdrowego odżywiania, higieny osobistej, budowy ciała, wpływu ruchu na zdrowie człowieka, bezpieczeństwo w domu, w szkole i na podwórku

Standard 4
Współpraca ze Stowarzyszeniem „Wiosna”- otoczenie opieką i wsparciem potrzebujących uczniów przez wolontariuszy (pomoc w nauce, wspólne wyjścia, imprezy); przygotowanie „Szlachetnej Paczki”.
Spotkania wigilijne z dziećmi i ich rodzicami w klasach.
Organizacja „Dni niecodziennych” i „Dni kolorowych”- przygotowanie stoisk promujących, dekoracji i materiałów informacyjnych.

Standard 5
Zdrowe i kolorowe drugie śniadanie na Żabiej- organizacja wspólnego spożywania posiłku podczas wybranych przerw.
Promowanie aktywnego wypoczynku: zielone szkoły, wycieczki.
Promowanie aktywności fizycznej: „Spartakiada Dzielnicy XII”, zajęcia gimnastyki korekcyjnej, zajęcia na basenie, gry zabawy na świeżym powietrzu
„To twoja decyzja” – współpraca z rodzicami w celu wyeliminowania nawyku kupowania niezdrowej żywności, na rzecz drugiego śniadania przygotowanego w domu.
Współpraca ze szkolną służbą zdrowia: fluoryzacja, pogadanki, badania bilansowe.
Udział nauczycieli w szkoleniu zorganizowanym przez WSSE w Krakowie dot. Promocji Zasad Zdrowego Żywienia Uczniów.

 

Badanie ankietowe potrzeb w zakresie promocji zdrowia uczniów i rodziców w roku szkolnym 2014/2015

Informacje uzyskane na podstawie ankiet, zostały uwzględnione w Planie Pracy Zespołu Promocji Zdrowia na rok szkolny 2014/ 2015 oraz wykorzystane w planowaniu pracy dydaktycznej i wychowawczej z uczniami. (standard drugi i trzeci).

7 października 2014r. podczas zebrań przeprowadzono badanie ankietowe wśród rodziców dotyczące oceny działań podejmowanych
przez Szkolny Zespół Promocji Zdrowia.  Ankiety wypełniło 104 osoby.
Wyniki analizy ankiet przedstawiono w tabeli :

1.Czy programy edukacyjne prowadzone w naszej szkole odpowiadają Państwa oczekiwaniom?
Tak – 66,34%
Raczej tak-30,76%
Raczej nie- 0,96%
Nie- 1.92%

2. Czy popierają Państwo prowadzone przez szkołę akcje min. Szklanka mleka, Owoce w szkole, Dni kolorowe, Dzień bez chipsów
Tak-92.3%
Raczej tak- 7,69%

3. Czy uważacie Państwo, że Wasze dzieci uczą się zdrowego stylu życia?
Tak- 67,3%
Raczej tak- 27,88%
Raczej nie- 4,8%

4. Czy liczba działań edukacyjnych i akcji promujących zdrowy styl życia jest wystarczająca?
Tak-70,19%
Raczej tak-25%

Wyniki ankiety diagnozującej potrzeby uczniów

W celu oceny świadomości naszych uczniów w zakresie postaw i zachowań i prozdrowotnych przeprowadzono badanie ankietowe.
Ankiety wypełniło 147 uczniów klas 2-6.
Analiza wyników potwierdziła słuszność i celowość  działań podejmowanych przez naszą szkołę. Uczniowie mają utrwalone właściwe nawyki żywieniowe i higieniczne.

88% uczniów zawsze zjada śniadanie przed wyjściem do szkoły, tylko 8,8% je śniadanie czasami, a 3.4% deklaruje, że nie jada śniadań.

86% uczniów zabiera do szkoły zawsze drugie śniadanie, 10,2% tylko czasami, a 3,4% nie przynosi  z domu drugiego śniadanie.

Oceniając  wartość drugiego śniadania spożywanego przez dzieci, wynika że 84,3% uczniów zjada najczęściej kanapkę przyniesioną z domu, 2,7 % drożdżówkę lub pączka, 7,5% kupuje coś  w sklepiku szkolnym. Natomiast  5,4% zjada na drugie śniadanie owoce.

Najczęściej spożywanym napojem wśród dzieci jest woda  43, 5%, herbatę pije 36%, a na soki  lub inne napoje wskazało 20,4% uczniów.

Analizując nawyki higieniczne naszych uczniów, zapytaliśmy jak często myją zęby. 82% z nich odpowiedziało, że myje zęby rano i wieczorem,  15,6% zadeklarowało mycie zębów tylko raz dziennie, a 2,7% odpowiedziało, że myje tylko czasami.

Na pytanie „ Jak często w ciągu dnia myjesz ręce” ponad 80 % dzieci odpowiedziało, że robi to zawsze po skorzystaniu z toalety i przed jedzeniem, dodatkowo 14% odpowiedziało, że zawsze po przyjściu do domu, niespełna 6% myje ręce tylko czasami.

W ankiecie pytaliśmy, co uczniowie najczęściej robią w czasie wolnym.
19,7% spędza czas przed komputerem.
12% ogląda telewizję.
30,6% spędza czas z rówieśnikami.
31,2% poświęca czas na zabawę lub czytanie książek.
6,1 % wychodzi na spacer.
Około 1% wskazuje na inne aktywności.

Uczniowie naszej szkoły chętnie uczestniczą w dodatkowych zajęciach sportowych lub tanecznych, aż 71,4% zadeklarowało taką aktywność.
W ankiecie uczniowie odpowiedzieli, że najwięcej uczą się na temat zdrowia i zdrowego stylu życia podczas lekcji (28% ), warsztatów „ O zdrowiu słów kilka” ( 38% )  i obchodów dni kolorowych (34% ).

Wyniki ankiety ewaluacyjnej dotyczącej potrzeb uczniów w zakresie edukacji prozdrowotnej.

W celu oceny świadomości naszych uczniów w zakresie postaw i zachowań i prozdrowotnych przeprowadzono badanie ankietowe.
Ankiety wypełniło 225 uczniów klas 1-6.
Analiza wyników potwierdziła słuszność i celowość  działań podejmowanych przez naszą szkołę.
Uczniowie mają utrwalone właściwe nawyki żywieniowe i higieniczne.
90%  uczniów zawsze zjada śniadanie przed wyjściem do szkoły, tylko 7,5% je śniadanie czasami, a 3,4% deklaruje, że nie jada śniadań. 91,3% uczniów zabiera do szkoły zawsze drugie śniadanie, 8,2% tylko czasami, a 2,4% nie przynosi
z domu drugiego śniadanie.
Oceniając  wartość drugiego śniadania spożywanego przez dzieci, wynika że 91,3% uczniów zjada najczęściej kanapkę przyniesioną z domu,  2,0 % drożdżówkę lub pączka, 6,5% kupuje coś  w sklepiku szkolnym. Natomiast  5,4% zjada na drugie śniadanie owoce.
Najczęściej spożywanym napojem wśród dzieci jest woda  50, 5%, herbatę pije 26%, a na soki  lub inne napoje wskazało 20,4% uczniów.
Analizując nawyki higieniczne naszych uczniów, zapytaliśmy jak często myją zęby.
85% z nich odpowiedziało, że myje zęby rano i wieczorem,  14,3% zadeklarowało mycie zębów tylko raz dziennie, a 2,0% odpowiedziało, że myje tylko czasami.
Na pytanie „ Jak często w ciągu dnia myjesz ręce” ponad 85 % dzieci odpowiedziało, że robi to zawsze po skorzystaniu z toalety i przed jedzeniem, dodatkowo 16% odpowiedziało, że zawsze po przyjściu do domu, niespełna 4.6% myje ręce tylko czasami.
W ankiecie pytaliśmy, co uczniowie najczęściej robią w czasie wolnym.
15.6% spędza czas przed komputerem.
10% ogląda telewizję.
31,6% spędza czas z rówieśnikami.
20,7% poświęca czas na zabawę lub czytanie książek.
14,1 % wychodzi na spacer.
Około 1% wskazuje na inne aktywności.
Uczniowie naszej szkoły chętnie uczestniczą w dodatkowych zajęciach sportowych lub tanecznych, aż 71,4% zadeklarowało taką aktywność.
W ankiecie uczniowie odpowiedzieli, że najwięcej uczą się na temat zdrowia i zdrowego stylu życia podczas lekcji (34% ),
warsztatów „ O zdrowiu słów kilka” ( 28% )  i obchodów dni kolorowych (38% ).

Przedstawione wyniki zostały wykorzystane w planowaniu pracy dydaktycznej  i wychowawczej z uczniami.

(Standard drugi, punkt VI, VII, standard trzeci, punkt III i IV)

[Best_Wordpress_Gallery id=”12″ gal_title=”Promocja zdrowia SP”]