Najważniejsze działania Zespołu Promocji Zdrowia klas 4 -6:
– Prowadzenie  warsztatów „O zdrowiu słów kilka” pod hasłem „Przekąski – smaczne, zdrowe
i kolorowe”;
– Prowadzenie akcji „Szklanka mleka”; udział ok.200 uczniów
– całoroczna zbiórka baterii „Reba” i zbiórka nakrętek
– Zdrowe i kolorowe drugie śniadanie na Żabiej- organizacja wspólnego spożywania posiłku podczas wybranych przerw
– Spotkanie rodziców z dietetyczką – prelekcja na temat zasad zdrowego odżywiania dzieci
w wieku szkolnym i zagrożeń czyhających w produktach przetwarzanych, konserwantach i in.
– Współpraca ze Stowarzyszeniem „Wiosna”- przygotowanie „Szlachetnej Paczki”, współpraca
z SzZPZ klas 1-3;
– Udział w programach edukacyjnych „Znajdź właściwe rozwiązanie” „Trzymaj formę”
– Realizacja zadań wynikających z przystąpienia do Polsko-Szwajcarskiego Programu Współpracy pt. „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej.”
– Promowanie aktywnego wypoczynku: zielone szkoły, wycieczki;
– Przygotowanie metodą projektu mini książeczek-albumów po hasłem „ Aktywność fizyczna
w mojej rodzinie”, współpraca z SzZPZ klas 1-3; prezentacja wyników na forum klas
i przygotowanie wystawy dla społeczności szkolnej
– „To twoja decyzja” – współpraca z rodzicami w celu wyeliminowania nawyku kupowania niezdrowej żywności, na rzecz drugiego śniadania przygotowanego w domu;
– Współpraca ze szkolną służbą zdrowia: fluoryzacja, pogadanki, badania bilansowe;
– Realizacja zagadnień programowych dotyczących: – zdrowego odżywiania, higieny osobistej, budowy ciała, wpływu ruchu na zdrowie człowieka, bezpieczeństwo w domu, w szkole i podczas wypoczynku;(sesje plakatowe)
– Spotkania wigilijne z dziećmi i ich rodzicami w klasach;
– Organizacja „Dni niecodziennych” i „Dni kolorowych”- przygotowanie stoisk promujących
i dekoracji dla klas 1-6 SP
– Organizacja z Zespołem klas 1-3 pikniku ” Rodzinnie na Żabiej ” z okazji Dnia Dziecka
-„Dzielenie się dobrą praktyką”  czyli prezentacja działań podejmowanych przez społeczność szkolną na I Konferencji Krakowskich Szkół Promujących Zdrowie