Realizacja programów i projektów prozdrowotnych:

  • „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej” współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej,
  •  „Znajdź właściwe rozwiązanie”,
  • „Trzymaj formę”,
  • „Żyj smacznie i zdrowo”.

Organizacja Dni Niecodziennych: Miodu, Zdrowego Serducha, Wolontariusza,  Życzliwości (współorganizacja).

Prowadzenie akcji „Warzywa i owoce w natarciu”- prezentacji projektów uczniowskich dotyczących zdrowego odżywiania się.

Promowanie aktywnego wypoczynku poprzez udział w imprezach organizowanych przez PTSM w Krakowie.

Udział  w akcji „Szklanka mleka”.

Współorganizacja Turnieju Rekreacyjno – Zdrowotnego dla wszystkich klas gimnazjalnych.

Przeprowadzenie konkurs z zakresu pomocy przedmedycznej dla uczniów klas III.

Współpraca z hospicjum św. Łazarza, Dziecięcą Republiką Korczakowską „Dyliniarnia”.

Promowanie zdrowego stylu życia wśród rodziców  podczas spotkania z dietetykiem (zasady zdrowego odżywiania się).