„Wszystko co wielkie jest wielkie przez serce” to słowa Cypriana Kamila Norwida, które stały się inspiracją dla Domu Kultury SM Nowy Bieżanów oraz Domu Pracy Twórczej „Wielopole Wielopole ” do zorganizowania Wieczoru kresowego. Gościem wieczoru był słynny pianista i jazzman Jerzy Michał Bożyk. Dlatego niezmiernie jest nam miło, że zostaliśmy zaproszeni, aby przed szeroką publicznością zaprezentować nasze szkolne przedstawienie pt.: „Tryptyk Bożonarodzeniowy”.

/Edyta Kochan z aktorami, czyli klasą IIE/

Invalid Displayed Gallery

więcej...

delf2.JPGDnia 7 lutego 2015 r pierwszy raz w Gimnazjum nr 32 odbył się egzamin DELF na poziomie A1, A2 i B1.
Było to możliwe dzięki temu, że w listopadzie 2014 r nasza szkoła podpisała umowę partnerską z Instytutem Francuskim w wyniku czego nasza placówka stała się ośrodkiem egzaminacyjnym DELF. Jednocześnie Instytut Francuski objął patronatem klasy francuskie. Continue reading “Egzamin DELF”

więcej...

Szkolne Koło Krajoznawczo Turystyczne PTSM w dniu 13 września 2014 roku zajęło I miejsce w rywalizacji kół gimnazjalnych „”INO 2014-WIELICZKA-TAM GDZIE POWSTRZYMANO ARMIĘ ROSYJSKĄ”” 100 lat od wybuchu I wojny światowej. Reprezentacja uczniów: Szymon Bujak kl.IId, Filip Szymeczko kl.IId, Julia Dziuba kl. IIe, Grzegorz Zielowski kl.IIe, Weronika Kołaczewska kl.IIg, Aleksandra Klimczyk kl.IIg, Katarzyna Wątor kl.IIc. Na trasie i w czasie wykonywania zadań uczniowie wykazywali się umiejętnościami min. w zakresie czytania mapy, udzielania pierwszej pomocy oraz rzucali granatem do celu.Opiekun SKKT PTSM: Kinga Rokicka

więcej...

Podsumowanie WF z klasą. We wrześniu ubiegłego roku przystąpiliśmy do Ogólnopolskiego Programu „”WF z klasą””. Przez cały rok szkolny przeprowadziliśmy wiele działań mających na celu podniesienie atrakcyjności lekcji WF i poprawę sprawności fizycznej uczniów. Przeprowadziliśmy szereg ciekawych akcji sportowych jak Sportowy Okrągły Stół, Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej, Spartakiada Dzielnicy XII. Wszystkie ciekawe wydarzenia, lekcje, imprezy sportowe które odbyły się w roku szkolnym 2013/2014 były dokumentowane na blogu internetowym. Minął rok i zarówno Szkoła Podstawowa nr 148 jak i Gimnazjum nr 32 otrzymało Certyfikat ukończenia Programu „WF z klasą”.

więcej...

Uczennice klasy IIIF: Anna Radwańska, Alicja Maziejuk i Aleksandra Trojak otrzymały Certyfikat DELF wydany przez Ministerstwo Edukacji Francji.

Uczennice zdały egzamin państwowy z języka francuskiego na poziomie:

A1 Alicja Maziejuk,
A2 Anna Radwańska,
A2 Aleksandra Tojak.

Gratulujemy i zachęcamy uczniów do zdawania egzaminów DELF!

więcej...
Z radością informuję całą SPOŁECZNOŚĆ SZKOŁY, że w ewaluacji zewnętrznej w obszarze: PROCESY ZACHODZĄCE W PLACÓWCE przeprowadzonej przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji nasze Gimnazjum uzyskało następujące wyniki:Szkoła ma koncepcję pracy: Poziom – bardzo wysoki A

Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej: Poziom – bardzo wysoki A

Procesy edukacyjne maja charakter zorganizowany: Poziom – wysoki B

Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli: Poziom – bardzo wysoki A

Kształtuje się postawy uczniów: Poziom – wysoki B

Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych: Poziom – bardzo wysoki A

Procesy edukacyjne maja charakter zorganizowany: Poziom – wysoki B

Dziękuję wszystkim Uczniom klas II i III, Rodzicom i Nauczycielom gimnazjum za udział w badaniach prowadzonych
przez zespół ewaluatorów. Z pewnością wyniki uzyskane w ewaluacji staną się źródłem dalszej naszej wspólnej pracy
w celu osiągnięcia jeszcze wyższego poziomu nauczania i wychowania.
(skala od A do E, Ocena A najwyższa)

Dyrektor ZSOI nr 4
Maria Jolanta Kurcz

więcej...

11 lutego 2015 r. w naszej szkole odbyła się zabawa karnawałowa dla klas 4-6. Podczas zabawy odbyło się wiele konkursów z nagrodami. Członkowie Samorządu Uczniowskiego rozdawali także kartki walentynkowe, które wcześniej zostały zebrane wśród uczniów. W tym roku nagrodzeni zostali wszyscy uczniowie, którzy na zabawę przyszli przebrani w ciekawe kostiumy. Niewątpliwie, było to barwne pożegnanie karnawału.

 Opiekunowie SU klas 4-6

Alicja Żytniak

Małgorzata Żurek

Invalid Displayed Gallery

więcej...