[slideshow_deploy id=’1458’]

 

Udział uczniów SP w projekcie „Akademia Przyszłości”

W roku szkolnym 2013/2014 SP włączyła się w akcję „Akademia  Przyszłości” realizowaną przez Stowarzyszenie Wiosna. Celem akcji była pomoc w nauce wybranym dzieciom. Wolontariusze Stowarzyszenia udzielali systematycznych korepetycji 17 naszym uczniom.  Spotkania odbywały się jeden raz w tygodniu na terenie szkoły, trwały 1  – 2 godz. Były one okazją nie tylko do pogłębiania wiedzy i umiejętności, ale także do nawiązywania pozytywnych, ciepłych relacji uczniów i ich wolontariuszy.

W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem uczniowie brali także udział w wycieczkach i imprezach. W tym roku szkolnym były to: Warsztaty integracyjne „Na dobry początek”;

Uroczysta inauguracja roku w auli AGH; Tworzenie masek karnawałowych – spotkanie z podróżnikiem; „Szukanie skarbu” w Parku Jerzmanowskich; Wizyta w radiu Bonus;

Warsztaty mineralogiczne; Warsztaty artystyczne; Treningi/ mecze  Piłkarskiej Akademii;

Wizyta w konsulacie USA; Dzień dziecka na Bagrach; Udział w uroczystej Gali Sukcesów kończącej rok pracy Akademii Przyszłości..

Wszystkie wyjścia były dla uczniów bezpłatne, sfinansowane ze środków Stowarzyszenia.