KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Rozpoczęcie roku szkolnego 3września poniedziałek
Zebrania z rodzicami (godz.1700) 12 września środa
Zebrania z rodzicami (godz.1700) 10 października środa
Uroczystość Ślubowania uczniów klas pierwszych 11 października czwartek
Apele z okazji Dnia Edukacji Narodowej 12 października piątek
Dzień Edukacji Narodowej 14 października niedziela
Święto Wszystkich Świętych 1 listopada czwartek
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2 listopada piątek
Konsultacje dla rodziców uczniów (w godz. 1700– 1900) 7 listopada środa
Apele z okazji Święta Odzyskania Niepodległości 9 listopada piątek
Święto Odzyskania Niepodległości 11 listopada niedziela
Próbny egzamin gimnazjalny    
Święto szkoły 10 grudnia poniedziałek
Konsultacje dla rodziców uczniów (w godz. 1700– 1900) 12 grudnia środa
Próbny egzamin ósmoklasisty    
Apele świąteczne i spotkania opłatkowe z udziałem nauczycieli
i uczniów.
20, 21 grudnia czwartek, piątek
Zimowa przerwa świąteczna. Święta Bożego Narodzenia. Nowy Rok.  23 grudnia – 1 stycznia niedziela – wtorek
Klasyfikacja śródroczna – poinformowanie uczniów o ustalonych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania 4 stycznia piątek
Święto Trzech Króli 6 stycznia niedziela
Zebrania z rodzicami uczniów (godz. 1700) 9 stycznia środa
Ferie zimowe 14 – 27 stycznia poniedziałek – niedziela
II okres. Zmiana podziału godzin 28 stycznia poniedziałek
Konsultacje dla rodziców uczniów (w godz. 1700– 1900) 13 lutego środa
Dzień Otwarty Szkoły 10 marca sobota
Zebranie z rodzicami kandydatów do klas 1 SP 12 marca wtorek
Zebrania z rodzicami uczniów (godz.1700) 13 marca środa
Egzamin gimnazjalny 10 – 12 kwietnia środa – piątek
Egzamin ósmoklasisty 15 – 17 kwietnia poniedziałek – środa
Wiosenna przerwa świąteczna. Święta Wielkanocne 18 – 23 kwietnia czwartek – wtorek
Apele z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja 30 kwietnia wtorek
Majowe Święta, dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych   1 – 3 maja środa – piątek
Konsultacje dla rodziców uczniów (w godz. 1700– 1900) 15 maja środa
Wyjazdy na zielone szkoły, wycieczki, wyjścia tematyczne 20 – 24 maja poniedziałek – piątek
Rodzinny piknik na Żabiej 1 czerwca sobota
Klasyfikacja roczna / końcowa 7 czerwca piątek
Zebrania z rodzicami uczniów (godz. 1700) 12 czerwca środa
Dzień rekreacyjno – zdrowotny    
Przegląd Form Artystycznych „Pod Żabim Parasolem”     
Wyjścia tematyczne 17 – 18 czerwca poniedziałek, wtorek
Zabawa uczniów klas III gimnazjum i 8 SP (komers)    
Dzień z wychowawcą 19 czerwca środa
Uroczyste pożegnanie absolwentów    
Boże Ciało, dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych   20 czerwca czwartek
Zakończenie rocznych zajęć edukacyjnych 21 czerwca piątek

 

 

 

Zebrania i konsultacje

w roku szkolnym 2018/2019

 

 

Zebrania

środy

godz. 17:00

Konsultacje

środy

w godz. 17:00 – 19:00

12 września 2018 r. 7 listopada 2018 r.
10 października 2018 r.
9 stycznia 2019 r. 12 grudnia 2018 r.
13 marca 2019 r. 13 lutego 2019 r.
12 czerwca 2019 r. 15 maja 2019 r.

 

 

 

Terminy klasyfikacji

w roku szkolnym 2018/2019

 

  Klasyfikacja śródroczna Klasyfikacja

roczna / końcowa

Poinformowanie uczniów
o ustalonych/ przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych
i zachowania
4 stycznia 2019 r. 7 czerwca 2019 r.
Zebrania z rodzicami 9 stycznia 2019 r. 12 czerwca 2019 r.
Zebranie Rady Pedagogicznej

w sprawie klasyfikacji

9 stycznia 2019 r. 13 czerwca 2019 r.
Zebranie Rady Pedagogicznej podsumowujące pracę Szkoły 6 lutego 2019 r. 25 czerwca 2019 r.

 

Uwaga:

         II okres rozpoczyna się 28 stycznia 2019 r. – od tego dnia następuje zmiana podziału godzin.