KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Rozpoczęcie roku szkolnego 4 września poniedziałek
Zebrania z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej ( godz.1700) 12 września wtorek
Zebrania z rodzicami uczniów klas gimnazjalnych ( godz.1700) 13 września środa
Jubileusz XXX-lecia Szkoły 28 – 29 września środa – piątek
Zebrania z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej ( godz.1700) 10 października wtorek
Zebrania z rodzicami uczniów Gimnazjum  ( godz.1700) 11 października środa
Apele, uroczystość Ślubowania uczniów klas pierwszych 12, 13 października piątek
Dzień Edukacji Narodowej 14 października sobota
Święto Wszystkich Świętych 1 listopada środa
Apele z okazji Święta Odzyskania Niepodległości 10 listopada piątek
Święto Odzyskania Niepodległości 11 listopada sobota
Konsultacje dla rodziców uczniów (w godz. 1700– 1900) 14 listopada wtorek
Egzamin próbny, prace kontrolne klas II 5 – 7 grudnia wtorek – czwartek
Apele świąteczne i spotkania opłatkowe z udziałem nauczycieli
i uczniów.
22 grudnia piątek
Zimowa przerwa świąteczna. Święta Bożego Narodzenia. Nowy Rok.  23 grudnia – 1 stycznia sobota – poniedziałek
Święto Trzech Króli 6 stycznia sobota
Klasyfikacja śródroczna – poinformowanie uczniów o ustalonych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania 8 stycznia poniedziałek
II okres. Zmiana podziału godzin 15 stycznia poniedziałek
Zebrania z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej ( godz. 1700) 16 stycznia wtorek
Zebrania z rodzicami uczniów klas gimnazjalnych  ( godz. 1700) 17 stycznia środa
Ferie zimowe 12 – 25 lutego poniedziałek – niedziela
Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych – apele 1 marca czwartek
Konsultacje dla rodziców uczniów (w godz. 1700– 1900) 6 marca wtorek
Apele z okazji Świąt Wielkanocnych 28 marca środa
Wiosenna przerwa świąteczna. Święta Wielkanocne 29 marca – 3 kwietnia czwartek – wtorek
Zebrania z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej ( godz.1700) 10 kwietnia wtorek
Zebrania z rodzicami uczniów klas gimnazjalnych ( godz.1700) 11 kwietnia środa
Egzamin gimnazjalny 18 – 20 kwietnia środa – piątek
Apele z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja 27 maja piątek
Majowe Święta, dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych   1 – 4 maja wtorek – piątek
Konsultacje dla rodziców uczniów (w godz. 1700– 1900) 15 maja wtorek
Wyjazdy na zielone szkoły, wycieczki, wyjścia tematyczne 21 – 25 maja poniedziałek – piątek
Boże Ciało, dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych   31 maja, 1 czerwca czwartek, piątek
Egzamin gimnazjalny – termin dodatkowy 4 – 6 czerwca poniedziałek – środa
Klasyfikacja roczna / końcowa – poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania 4 czerwca poniedziałek
Zebrania z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej ( godz. 1700) 5 czerwca wtorek
Zebrania z rodzicami uczniów klas gimnazjalnych  ( godz. 1700) 6 czerwca środa
Dzień rekreacyjno – zdrowotny 30 maja środa
Przegląd Form Artystycznych „Pod Żabim Parasolem” dla Szkół Integracyjnych 29 maja wtorek
Wyjścia tematyczne 20 czerwca środa
Zabawa uczniów klas III gimnazjum (komers) 19 czerwca wtorek
Dzień z wychowawcą 21 czerwca czwartek
Uroczyste pożegnanie absolwentów 21 czerwca czwartek
Zakończenie rocznych zajęć edukacyjnych 22 czerwca piątek

Terminy klasyfikacji w roku szkolnym 2017/2018

 

  Klasyfikacja śródroczna Klasyfikacja

roczna / końcowa

Poinformowanie uczniów
 o ustalonych/ przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych
 i zachowania
8 stycznia 2018 r. 4 czerwca 2018 r.
Zebranie Rady Pedagogicznej

w sprawie klasyfikacji

11 stycznia 2018 r. 13 czerwca 2018 r.
Zebrania z rodzicami 16, 17 stycznia 2018 r. 5, 6 czerwca 2018 r.
Zebranie Rady Pedagogicznej podsumowujące pracę Szkoły 31 stycznia 2018 r. 26 czerwca 2018 r.

 Uwaga:  II okres rozpoczyna się 15 stycznia 2018 r. – od tego dnia następuje zmiana
         podziału godzin.